Woensdag en vrijdag is de bowling open vanaf 20u.

Zondag 21 april eetfestijn in het fiertelhof. Kaarten te verkrijgen bij leden en bestuur.